Bygglov inglasning?

Sida 2 av 4 – BRF

Glasa in balkong eller terrass kräver bygglov

Inglasning av balkong i flerbostadshus räknas som en tillbyggnad. Med detta sagt krävs alltså godkänt bygglov. På vissa fastigheter kan det även vara olämpligt att glasa in balkonger eller altaner med hänsyn till husets arkitektur och kulturhistoriska värde. Börja med att kontakta bygglovskontoret i er kommun för att ta reda på vad detaljplanen i just ert område säger om att montera inglasning.

NIKA Inglasning - Vi söker bygglov, tillverkar och monterar inglasning

NIKA hjälper er med hela processen

Vi tar fram alla underlag som krävs för att söka bygglov och kontrollerar detaljplanen om det finns avvikelser som hindrar inglasning. Vi kan även bistå med hjälp under hela bygglovsprocessen om det visar sig att det krävs ytterligare dokumentation och redogörelser för att få till stånd ett bygglov för inglasning.

Nästa – Processen steg för steg