Category: Inglasad balkong

ROT-avdrag för inglasad balkong i bostadsrätt?

Published 18.11.2019 07:28 | Categories: Inglasad balkong

Kan jag få skattereduktion när jag glasar in balkongen? Du som bostadsrättshavare har i vissa fall rätt till skattereduktion på visst arbete utfört i hemmet. Då det gäller balkonginglasning i bostadsrätten är dock ROT-avdrag inte möjligt. Svaret är alltså Nej! Här nedan går vi in lite mer på hur det fungerar och varför du inte […]

Read more »

Volymrabatt på inglasning till brf

Published 13.04.2019 18:22 | Categories: Inglasad balkong

Beställ föreningens inglasningar gemensamt Läser du detta så sitter du kanske redan i en balkonggrupp med uppgift att sondera marknaden för kommande inglasningar? Oavsett om så är fallet eller om er styrelse inte riktigt kommit igång med frågan så följer här några tips på vägen som ni kan ta med er till nästa möte. Hur […]

Read more »

Glasa in balkong i bostadsrätt

Published 01.12.2018 16:29 | Categories: Inglasad balkong

Fördelar med att glasa in sin balkong Genom att glasa in sin balkong förlänger man säsongen på sin balkong eller altan. Med detta menas att du genom inglasning kan skapa ett behagligt klimat från tidig vår till sen höst. Själva glasen i sig är inte isolerglas men skapar en isolerande effekt. Du får ett väder- […]

Read more »