Category: Nyheter

Bygga inglasat uterum trendar

Published 03.12.2018 23:29 | Categories: Inglasat uterum, Nyheter

Trots den rådande osäkerheten på bostadsmarknaden visar mätningar på ett växande intresse för inglasade uterum. De närmaste 3-5 åren väntas 16% av alla husägare slå till med ett nytt uterum vilket motsvarar närmare 200 000 st nya inglasade extrarum att inreda till sin pärla. En undersökning utförd av Mistat AB visar att trenden att skapa […]

Read more »