Beställ service

Här kan du beställa service direkt online. Bifoga gärna bilder om det gäller reparation av skada.

Vi hanterar endast NIKA-inglasningar. 


    Så snart ärendet registrerats kontaktar vi dig för att ge dig ett kostnadsförslag/bekräfta din beställning.