ROT-avdrag för inglasad balkong i bostadsrätt?

18.11.2019

Kan jag få skattereduktion när jag glasar in balkongen? Du som bostadsrättshavare har i vissa fall rätt till skattereduktion på visst arbete utfört i hemmet. Då det gäller balkonginglasning i bostadsrätten är dock ROT-avdrag inte möjligt. Svaret är alltså Nej! Här nedan går vi in lite mer på hur det fungerar och varför du inte kan få ROT-avdrag på inglasning.  

Vad ger rätt till ROT-avdrag?

Endast arbete innanför bostadens väggar

  • Underhåll
  • Reparation
  • Ombyggnad
  • Tillbyggnad

ROT-avdrag får man på arbete i bostadsrätten såsom underhåll, reparation, ombyggnad och tillbyggnad. Du kan även få skattereduktion för andra tjänster såsom städning, barnpassning etc. men här går vi bara in på själva ROT-avdraget.

Grunden för att kunna nyttja skattereduktionen för ROT-arbeten är att det sker inom området där du som bostadsrättshavare är ansvarig s. k. inre underhåll. Arbetet ska alltså ske inne i lägenheten och röra det område som du själv ansvarar över. Kortfattat pratar man då om arbeten som utförs innanför lägenhetens väggar och tak. Motsatsen är det yttre underhållet vilket ligger på föreningens ansvar, du kan inte nyttja skattereduktion för något som åligger bostadsrättsföreningen att sköta. Hur ligger det då till med balkonger och inglasningar?

Inglasningar och balkonger

Yttre underhåll är föreningens ansvar

Balkonger och inglasningar räknas inte till något som ligger innanför väggarna i din bostadsrätt. Arbeten på dessa områden ses med andra ord som yttre underhåll och ligger på föreningens ansvar. Likaså gäller för altaner och uteplatser och arbeten på dessa. T.ex. att bygga ett trädäck på sin uteplats i bostadsrätten ger inte rätt till ROT-avdrag.

Får man ROT-avdrag på inglasning av balkong?

 

ROT-avdrag på allt inre underhåll?

Undantag i rätten till skattereduktion

Det finns vissa områden och omständigheter som inte ger rätt till skattereduktion trots att det är frågan om arbete inne i din lägenhet. Det kan röra sig om arbeten på hushållsapparater såsom t. ex. TV eller arbeten som du eller någon närstående utför själv. Läs mer på skatteverkets hemsida hur det ligger till för dig i just ditt fall och vilka områden som inte ger rätt till avdrag.  

 

Hoppa till