Volymrabatt på inglasning till brf

13.4.2019

Beställ föreningens inglasningar gemensamt

Läser du detta så sitter du kanske redan i en balkonggrupp med uppgift att sondera marknaden för kommande inglasningar? Oavsett om så är fallet eller om er styrelse inte riktigt kommit igång med frågan så följer här några tips på vägen som ni kan ta med er till nästa möte. Hur sköter man lättast inglasningsprojektet i bostadsrättsföreningen?  

Att glasa in balkongerna behöver inte vara ett jätteprojekt. Vi på NIKA vill att det ska vara enkelt – varför vi erbjuder helhetslösningen – där ni som styrelse eller balkonggrupp får maximal avlastning. Genom flera installationer i samma fastighet kan vi effektivisera både transporter och montage vilket är förmånligt för både miljö och era medlemmar. Börja med att göra en intresseundersökning för balkonginglasningar i föreningen så får ni ett bra underlag till vår offert. Kortfattat kan processen delas upp till tre punkter: 

  • Begär offert med lösning
  • Rösta JA till inglasning på föreningsstämman
  • Lämna över till NIKA

Pengar att spara – rabatt på inglasning

Offerten kommer att utformas med volymrabatt i förhållande till den mängd beställningar föreningen genererar. Medlemmarna kommer att kallas till visning där det finns chans att känna på produkten och ställa frågor. Det är många gånger fördelaktigt att vara med redan på den första volymbeställningen eftersom den ofta innebär högre beställningsvolym och förmånligare pris per enhet.   

Film – inglasningar till brf:

 

Bilder på inglasade balkonger »

Senaste projekten »

 

NIKA hjälper er brf att:

  • Söka bygglov för inglasning Finns inte bygglov för inglasning ser vi till att ta in alla ritningar och se över förutsättningarna. Vi hjälper er att sammanställa handlingar och skicka bygglovsansökan till kommunen.
  • Välja system med minsta inverkan Finns inglasningar sedan tidigare i fastigheten måste nya inglasningar följa samma utseende. Vi hjälper er då att hitta en lösning som är likadan som befintliga inglasningar. Finns inga inglasningar sedan tidigare hjälper vi er att ta fram en lösning med minsta inverkan på fastighetens grundutseende. Alla inglasningar måste följa samma kulör och utformning. 
  • Erbjuda visning Vi erbjuder visningar i er förening så att medlemmarna får chans att känna på produkten innan man beställer.
  • Upprätta separata avtal Varje medlem får separata avtal d.v.s har betalningsansvaret för sin egen inglasning.  Givetvis kan även föreningen stå för kostnaden om det beslutats på så vis.
  • Erbjuda finansieringslösningar Vi erbjuder räntefri avbetalning upp till 24 månader. All betalning sker efter montage. 
  • Erbjuda trygg garanti Garanti gäller i 5 år och därefter har vi full produktsupport på alla delar om olyckan skulle vara framme. 

Vi anpassar våra produkter enligt fastighetens specifikationer och bygglov. Vi lackar alla profiler i kulör enligt specifikation och skräddarsyr glasen så att varje inglasning blir likadan till utseendet. Med egen produkt och egen fabrikstillverkning vill vi erbjuda ett tryggt val som leverantör av inglasning.   

Läs mer om processen på inglasning brf »

Begär prisuppgifter direkt på offert brf »